X.O

10 Produkt(er)
X.O Gul Curry Paste

X.O Gul Curry Paste

พริก แกง กระ หรี่

€2,50
X.O Massaman Curry Paste

X.O Massaman Curry Paste

พริก แกง มัสมั่น

€2,50
X.O Sur sennep

X.O Sur sennep

ผัก กาด ดอง

€1,00
X.O Sort Glutinous Ris 1 kg

X.O Sort Glutinous Ris 1 kg

ข้าวเหนียว ดํา ชนิด พิเศษ

€0,00
X.O Jack frugt i sirup

X.O Jack frugt i sirup

ขนุน สุก ใน กระป๋อง

€2,35
X.O Rambutan i sirup

X.O Rambutan i sirup

เงาะ กระป๋อง

€2,80
X.O Sour Bamboo Slice Vacuum Bag

X.O Sour Bamboo Slice Vacuum Bag

หน่อไม้ เปรี้ยว

€1,30
X.O Tapioka Flour 500g

X.O Tapioka Flour 500g

แป้งมัน สํา ปะ หลัง ชนิด พิเศษ

€1,20
X.O Rismel 500g

X.O Rismel 500g

แป้ง ข้าว จ้าว ชนิด พิเศษ

€1,50
X.O Glutinous rismel 500g

X.O Glutinous rismel 500g

แป้ง ข้าวเหนียว ช นื ด พิเศษ

€1,90
1