Ansvarsfraskrivelse

Dutch

Alle e-postmeldinger (inkludert vedlegg) av RaanThai.nl er utarbeidet med stor forsiktighet. RaanThai.nl kan ikke akseptere ansvar for unøyaktigheter og / eller ufullstendigheter av informasjonen gitt i dette, og heller ikke rettigheter kan avledes fra innholdet i denne melding (inkludert vedlegg). Innholdet i denne melding (inkludert vedlegg) kan inneholde konfidensiell informasjon, og er ment utelukkende for mottakeren av denne meldingen. Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker av denne meldingen, ber RaanThai.nl du slette denne meldingen, må du ikke åpne vedlegg og RaanThai.nl varsler deg om ulovligheten av bruk, kopiering eller distribusjon av innholdet i denne kunngjøringen (inkludert vedlegg).

engelsk

Alle e-postmeldinger (inkludert vedlegg) are've gitt i god tro ved RaanThai.nl. RaanThai.nl kan ikke ansvar for nøyaktigheten eller påliteligheten av informasjonen som finnes i avhandlingen meldingen (inkludert vedlegg) eller informasjonen som skal fortolkes som å utgjøre noen forpliktelse på den delen eller RaanThai. Informasjonen som inneholdes i meldingene (med vedlegg) fra RaanThai kan være konfidensiell eller privilegert og er kun ment for bruk av den nevnte mottaker. Hvis du ikke er den tiltenkte mottakeren, blir du bedt om av RaanThai å slette meldingen (med vedlegg) uten å åpne den, og du blir varslet ved RaanThai At noen avsløring, kopiering eller distribusjon av informasjonen i meldingen (med vedlegg) er strengt forbudt og ulovlig.