Disclaimer

Dutch

All e-mail messages (including attachments) from RaanThai.nl have been compiled with great care. For possible inaccuracies and / or incompleteness of the information provided herein, RaanThai.nl can not accept liability or the contents of this message (including attachments) may be derived. The content of this message (including attachments) may contain confidential information and is intended solely for the addressee of this message. If you are not the intended recipient of this message, RaanThai.nl requests you to remove this message, not open any attachments, and RaanThai.nl advises you against the unlawfulness of using, copying or distributing the contents of this message (including attachments).

English

All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by RaanThai.nl. RaanThai.nl kan ikke påta seg ansvaret for de nøyaktighet eller påliteligheten av de opplysninger som er indeholdt i denne melding (inklusive vedlegg), og heller ikke informasjonen skal anses som en forpliktelse på RaanThai. De informationer i meddelelser (med vedhæftede filer) fra RaanThai kan være konfidensielle eller privilegerede og er kun ment for bruk av mottakeren. If you are not the intended recipient, you are requested by RaanThai to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by RaanThai that strictly speaking, any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message is strictly Prohibited and illegal.